logotypelogotype2
poczta   bip

2017/2018

Inicjatywa zdrowie najmłodszych, zmieniamy gminy i samorządy na lepsze

herb suprasl Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym  (Dz.U.2016.446 j.t.)

Dane wnioskodawcy/podmiotu wnoszącego petycję -  znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.)

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z  art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST - o przekazanie poniższego wniosku -  do podległych Placówek Oświatowych -  scilicet: wszystkich szkół podstawowych.

Czytaj więcej: Inicjatywa zdrowie najmłodszych, zmieniamy gminy i samorządy na lepsze

XVII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru

 8 września 2017 roku odbył się w Białymstoku XVII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru pod hasłem „Ojczyzna w naszych sercach i pamięci.” W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięło udział kilkanaście tysięcy osób, Sybiracy, ich rodziny, kombatanci, władze różnego szczebla, goście zagraniczni, harcerze,  a przede wszystkim młodzież szkolna z całej Polski, w tym  także uczniowie II klasy naszego gimnazjum. Zebrani przeszli ulicami Białegostoku od Pomnika Katyńskiego do Kościoła Ducha Świętego. Tam odbyły się uroczystości religijne. Przy Pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka złożono kwiaty i zapalono znicze. Miał też miejsce podniosły apel poległych zakończony salwą honorową. Dzięki takim wydarzeniom pamięć o Polakach wywiezionych na Syberię nie zaginie, a patriotyzm i poczucie umiłowania Ojczyzny zagości w sercach młodych Polaków. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że mogliśmy reprezentować naszą szkołę i uczestniczyć w tak ważnych uroczystościach.

Anna Wyszyńska

Lista dzieci obiadowych na dzień 11.09.2017

word

Zmiana rozkładu busa szkolnego

UWAGA!!!

od 6 września nastapiła zmiana rozkładu jazdy autobusu szkolnego

pdf

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

4 września o godz. 9.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyła się inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Spotkanie ze szkołą poprzedziła o godzinie 8:00 uroczysta Msza Święta w kościele pw. Krzyża Świętego w Grabówce. Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia pocztu flagowego i odśpiewaniu hymnu państwowego. Przybyłych gości rodziców i uczniów powitała Pani Dyrektor Elżbieta Łyszkiewicz. Życzyła wielu sukcesów oraz radości ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci. Po zakończeniu uroczystości uczniowie poszczególnych klas spotkali się ze swoimi wychowawcami.

 

Życzymy wszystkim uczniom by nauka przynosiła Wam wiele pozytywnych wrażeń, a szkoła była wspaniałym miejscem do odkrywania świata i rozwijania własnych talentów.

Więcej artykułów…

  1. 2017/2018
2018  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template