logotypelogotype2
poczta   bip

2016/2017

Drodzy Rodzice,

przypominamy, że dotacją celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych są objęci uczniowie klas I-V szkoły podstawowej oraz I-II gimnazjum - rodzice nie kupują podręczników do obowiązkowych zajęć.

W klasach VI SP oraz III gim. uczniowie sami zaopatrują się w podręczniki i ćwiczenia.

Wykaz obowiązujących w szkole podręczników znajduje się w systemie Librus w zakładce DOKUMENTY SZKOLNE oraz na stronie internetowej szkoły.

2018  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template