logotypelogotype2
poczta   bip

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2018/2019

swietlicalogo

 Karty zgłoszeń do świetlicy uczniów z klas 0-III należy składać od 01 marca do 30 maja w świetlicy szkolnej. 

Druki można otrzymać w świetlicy lub pobrać ze strony internetowej szkoły

karta zgłoszenia do świetlicy
karta zgłoszenia do klubu świetlicowego


Prawidłowo wypełnione karty zgłoszeń wraz z kompletem dokumentów (zaświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców, ewentualnie podanie do Dyrekcji szkoły) należy składać do 30 maja 2018 r.  w świetlicy szkolnej
Lista dzieci przyjętych zostanie wywieszona po posiedzeniu komisji rekrutacyjnej – 11 czerwca 2018 r.
Karty złożone po terminie będą rozpatrzone do 17.09.2018 r.

Wychowawcy świetlicy szkolnej

2018  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template