logotypelogotype2
poczta   bip

Rekrutacja

 REKRUTACJA 2018/2019

Zapraszamy do składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 w terminach określonych w załącznikach do Zarządzenia Burmistrza Supraśla.

  • Wnioski o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełniania przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane będą w terminie01 marca – 23 marca 2018r.  

Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego

  • Wnioski o przyjęcie do I klasy Szkoły Podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełniania przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane będą w terminie05 marca – 13 kwietnia 2018r.

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej

Wnioski do pobrania od 1.03.2018r. w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja

Kryteria brane pod uwagę wraz z liczbą punktów znajdują się poniżej w uchwałach:

Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów rekrutacji

Uchwała kryteria rekrutacji przedszkole

Uchwała kryteria rekrutacji I SP    

W przypadku zapisów do klasy I SP do formularza

obowiązkowo należy dołączyć jedno zdjęcie legitymacyjne!!!

2018  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template