logotypelogotype2
poczta   bip

Obiady

Ogłoszenie !

 Opłata za obiady w MAJU 2018r. wynosi 77,40 zł

Wpłat należy dokonać w  nieprzekraczalnym terminie do

15-go maja 2018r.
 przelewem na rachunek bankowy nr :

59 8060 0004 0841 1891 2000 0030

 

!!!!!! Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat !!!! 

Nieobecności należy zgłaszać w sekretariacie szkoły do godziny 8:30

(niezgłoszone nieobecności nie podlegają odpisaniu od kwoty należności za dany miesiąc).

Cena jednego obiadu w roku szkolnym 2017/2018 wynosi :
uczniowie – 4,30 zł
nauczyciele  – 4,48 zł
2018  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template