logotypelogotype2
poczta   bip

Harmonogram spotkań z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

18 września 2017 r

Klasy 0-III SP

godz. 16.30-17.00 – spotkanie z dyrekcją

17.00 – spotkania klasowe z wychowawcami

19 września 2017 r.

Klasy IV-VII SP i II-III Gim

godz. 16.30-17.00 – spotkanie z dyrekcją

17.00 – spotkania klasowe z wychowawcami

18.00 – spotkanie Rady Rodziców z dyrekcją

2 października 2017 r

16.30-17.30 – konsultacje przedmiotowe z nauczycielami

6 listopada 2017 r.

16.30-17.30 – konsultacje przedmiotowe z nauczycielami

4 grudnia 2017 r.

16.30-17.30 – konsultacje przedmiotowe z nauczycielami

17 i 18 stycznia 2018 r

17.00 – spotkania klasowe z wychowawcami – podsumowanie I semestru

5 marca 2018 r.

16.30-17.30 – konsultacje przedmiotowe z nauczycielami

9 kwietnia 2018 r.

16.30-17.30 – konsultacje przedmiotowe z nauczycielami

7 maja 2018 r.

16.30-17.30 – konsultacje przedmiotowe z nauczycielami

Ponadto zapraszamy wszystkich rodziców na spotkania śródroczne ustalone w klasach z wychowawcami, a także na wszystkie imprezy i uroczystości szkolne, o których będziemy powiadamiać na bieżąco.

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2010 nr 186 poz.1245)

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017 r.

podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2010 nr 186 poz.1245)

3.

Ferie zimowe

22 stycznia - 4 lutego 2018 r.  podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2010 nr 186 poz.1245)

5

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca-3 kwietnia 2018 r.

podstawa prawna: podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2010 nr 186 poz.1245)

6.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

18-20 kwietnia 2018 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (DzU z 2015 r. poz. 959, ze zmianami)

7

Dodatkowe dni wolne w szkole

9 kwietnia, 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja 2018 r Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

8

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

podstawa prawna: podstawa prawna:  podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2010 nr 186 poz.1245)

 

2018  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template